Zapytania:

Zapytanie radnego Łukasza Bobera z dn. 7.01.2019 r. w sprawie odśnieżania dróg miejskich

Zapytanie radnego Łukasza Bobera z dn. 08.01.2019 r. w sprawie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

Zapytanie radnego Łukasza Bobera z dnia 26.02.2019 r. o planowane działania: – zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na wysokości bloku nr 60 przy ul. Międzyrzeckiej oraz bloku nr 16 na os. Chącińskiego; – mające na celu udrożnienie i poprawienie studzienki na ul. 11 Listopada na wysokości skrzyżowania z ul. Międzyrzecką

Zapytanie radnego Łukasza Bobera z dnia 26.02.2019 r. o liczbę napisanych wniosków i wnioskowanych kwot w projektach ze środków unijnych, rządowych, centralnych, ministerialnych, fundacji, stowarzyszeń, firm pośredniczących

Zapytanie radnego Łukasza Bobera z dn. 14.06.2019 r. dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

Zapytanie radnych Rady Miasta Arkadiusza Pogonowskiego i Łukasza Bobera z dn. 30.07.2019 r.dot. wymiany nawierzchni na placu zabaw w parku miejskim

Zapytanie radnych Rady Miasta Łuków Pana Łukasza Bobera oraz Pana Arkadiusza Pogonowskiego z dn. 04.09.2019 r. dot. planów wdrożenia idei Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.

Zapytanie radnego Ł.Bobera z dn.2.12.2019 r. dot. planów Miasta co do poprawienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.Stodolnej i ul.Piłsudskiego

Zapytanie radnego Ł.Bobera z dn.2.12.2019 r. dot. liczby pracowników zatrudnionych w UM w charakterze pomocy administracyjnej na przestrzeni lat 2010-2018

Zapytanie radnego Ł.Bobera z dn. 14.01.2020 r. w sprawie udzielenia informacji dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 63.

Zapytanie radnego Ł. Bobera z dnia 21/04/2020 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku opiekuna świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5 jednego z radnych

Zapytanie złożone w dniu 3 lipca 2020 r. przez radnych Rady Miasta Łukasza Bobera oraz Arkadiusza Pogonowskiego dot. przedstawienia imiennych wyników głosowania radnych Rady Miasta podczas posiedzenia komisji stałych Rady Miasta w dniu 2 lipca 2020 r.

Zapytanie złożone w dniu 14 września 2020 r. przez radnego Rady Miasta Pana Łukasza Bobera dot. poprawy widoczności oświetlenia miejskiego na odcinku od ul. Dmocha do ul. 11 Listopada i przeniesienia ławek

Zapytanie z dn. 16.05.2022r. radnego Pana Ł. Bobera w sprawie możliwości wykonania parkingu na części gruntu należącego do PEC Sp. z o.o.

Zapytanie złożone przez Radnego Pana Łukasza Bobera w dniu 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozważenia sprzedaży miejskich gadżetów przez ŁOK podczas przyszłorocznego odpustu św. Rocha.

Zapytanie Radnego Łukasza Bobera, złożone w dniu 12 grudnia 2023 roku, dotyczące oznaczenia ROD w mpzp w sposób umożliwiający likwidację oraz planów UM co do ich likwidacji.


Interpelacje:

interpelacja radnego Łukasza Bobera z dn. 11.07.2019 r. dot. poprawy bezpieczeństwa przechodzących przez ulicę Dmocha

Interpelacja radnego Łukasza Bobera z dn. 20.08.2019 r. dot. uporządkowania terenu wokół Zalewu Zimna Woda

Interpelacja radnego Łukasza Bobera z dn. 03.10.2019 r. dot. problemu zbyt ciężkich tornistrów, które dzieci muszą nosić do szkoły

Interpelacja złożoną w dniu 3 lipca 2020 r. przez radnych Rady Miasta Łukasza Bobera oraz Arkadiusza Pogonowskiego dot. zbyt szybkiego wyłączania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg w mieście.

Interpelacja złożona w dniu 3 lipca 2020 r. przez radnych Rady Miasta Łukasza Bobera oraz Arkadiusza Pogonowskiego dot. publikacji imiennych wyników głosowania radnych Rady Miasta podczas posiedzeń komisji stałych Rady Miasta.

Interpelacja radnych Rady Miasta Pana Ł.Bobera i Pana A.Pogonowskiego z dni.14 września 2020 r. dot. udrożnienia ruchu pojazdów na skrzyżowaniach

Interpelacja z dn. 4 marca 2021 roku radnych Rady Miasta Pana Ł.Bobera i Pana A.Pogonowskiego dot. budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Glinki, Świderskiej, Wyszyńskiego i Radzyńskiej w Łukowie.

Interpelacja z dn. 4.03.2021 roku radnych Rady Miasta Pana Ł.Bobera i Pana A.Pogonowskiego dot. podjęcia rozmów z GDDKiA Oddział w Lublinie w temacie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 63 – ul. Piłsudskiego w Łukowie z drogą lokalną – ul. Dmocha w Łukowie.

Interpelacja z dn. 4.03.2021 r. radnych Rady Miasta Pana Ł.Bobera i Pana A.Pogonowskiego dot. możliwości wykonania przez GDDKiA Oddział w Lublinie nowej kładki dla pieszych nad rzeką Krzną w ciągu ul. Wyszyńskiego w Łukowie.

Interpelacja radnych RM Pana Ł. Bobera i A. Pogonowskiego z dn. 02.09.2021 r. w sprawie udoskonalenia pilotażowej komunikacji miejskiej.

Interpelacja radnych RM Pana Ł. Bobera i A. Pogonowskiego z dn. 27.04.2022r. w sprawie poprawy infrastruktury prowadzącej na perony stacji kolejowej PKP Łuków.

Interpelacja złożona przez Radnego Pana Łukasza Bobera w dniu 22 sierpnia 2023 r. , dot. zajmowania bezpłatnych parkingów przez samochody z wywieszonymi informacjami o sprzedaży.